Disclaimer

Deze website is een uitgave van Carob, maker van vergelijkingswebsites voor kritische consumenten. Onze gebruiksvoorwaarden van deze website en onze disclaimer staan hieronder vermeld.

Aansprakelijkheid en rol uitgever
Alle rechten zijn voorbehouden. De inhoud van de website is van niet-deskundige en geheel vrijblijvende aard. Het gebruik van de website, inclusief het opvolgen van enig advies dat is gegeven op de website, is geheel voor eigen risico.

Contact
Heeft u vragen of opmerkingen over deze website? Mail dan naar info@carob.nl.

Verantwoording
Deze website geeft een vergelijking van producten (met name huisdierenverzekeringen). De vergelijking is tot stand gekomen op de wijze zoals direct onder het overzicht is vermeld. De getoond premies zijn opgesteld door deze website op basis van een voorbeeldberekening. Bezoek de website van de verzekeraar voor de premie die voor u geldt. De premie genoemd op de website van de verzekeraar is te allen tijde leidend.

De getoonde informatie over de producten betreft algemene, indicatieve informatie danwel advertentieruimte van derden. De uitgever verdient aan het plaatsen van deze advertenties. Voor de getoonde producten, diensten of adviezen geldt dat de uitgever van de website hier niet verantwoordelijk voor kan worden gesteld. De uitgever van de website toont slechts advertenties van derden en is geen (financieel) dienstverlener, aanbieder en/of bemiddelaar van producten.

De vergelijking is mogelijk niet volledig. Het is mogelijk dat met name of enkel producten zijn opgenomen waarvan de aanbieder bereid is om advertenties aan te bieden. Hierdoor kan het voorkomen dat producten in de vergelijking ontbreken.

AFM compliant
De uitgever van de website(s) kan niet worden aangemerkt als bemiddelaar of adviseur van financiële producten, en is derhalve niet in het bezit van een AFM vergunning. De uitgever vergelijkt financiële producten in de zin dat op de website(s) gegevens (data) van aanbieders van financiele producten naast of onder elkaar zijn geplaatst (vergelijking). De uitgever toont (een) vergelijking(en) op de betreffende website(s) uitsluitend conform onderstaande uitgangspunten, waardoor er geen sprake is van bemiddeling of advisering door de uitgever.

Eigen vergelijking
De vergelijking betreft een statische vergelijking, waarbij productkenmerken zoals premie worden getoond op basis van ijkgegevens zonder enige vorm van data te vragen van de bezoeker. De getoonde premie en productinformatie zijn van indicatieve aard en gebaseerd op een voorbeeldberekening op basis van generieke ijkgegevens. De uitgever spant zich in om de juiste premie/productvoorwaarden te tonen, maar kan niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid van deze informatie. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Bezoek de website van de aanbieder van het financiële product voor de premie en productvoorwaarden die voor u gelden. De premie en productvoorwaarden genoemd op de website van de aanbieder zijn te allen tijde leidend.

Vergelijking verzorgd door een derde
Bij een vergelijking die wordt verzorgd door een derde, wordt gebruik gemaakt van een vergelijkingsmodule van een derde (whitelabel / iFrame). Deze derden zijn onder meer Daisycon.nl, Komparu.com, Keuze.nl, Premie.nl, Intercollectief.nl of Financeads.net. Uitgangspunt is dat deze derde ervoor zorgdraagt dat er geen bemiddeling of advies plaatsvindt van financiële producten zoals bedoeld in de (AFM-)regelgeving. Danwel, als er wel eventueel wel sprake is van bemiddeling of advies van financiële producten, deze derde zorgdraagt voor de invulling van eventuele ontstane verplichtingen inzake (AFM-)regelgeving. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van deze derden. De uitgever van de website(s) heeft zelf geen invloed op de te tonen productkenmerken zoals premie en overige productinformatie. De uitgever kan derhalve niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid van deze informatie.

Copyright
De website is auteursrechtelijk beschermd. Niets op de website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever van de website.

Privacy
Op de website wordt mogelijk gebruik gemaakt van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie zoals cookies over uw bezoek aan deze of aan andere websites om advertenties weer te geven over goederen en services waarin u wellicht geinteresseerd bent.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *